Pagkilala kina Sr. Emelina Villegas at Sr. Angelita Navarro, mga lingkod ng uring manggagawa

sr ems sr lita
sr ems
Maliit na pagtitipon at salu-salo para ipagdiwang ang buhay ng dalawang taong-simbahan na naglingkod sa uring manggagawa. Pinangunahan ng Kilusang Mayo Uno, kasama ang Center for Trade Union and Human Rights o CTUHR, Ecumenical Institute for Labor Education and Research o EILER, at Pagkakaisa ng mga Manggagawa sa Timog Katagalugan o Pamantik.

Tumulong sa mga welga at iba’t ibang pakikibaka. Tumulong sa pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos ng mga sr litamanggagawa para sa kanilang sahod, trabaho at karapatan at para sa pambansang kalayaan at demokrasya at tunay na pagbabago sa ating bayan.

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>