Welcome to the Kilusang Mayo Uno (May First Movement) Official Site

Kilusang Mayo Uno (KMU) is an independent and democratic labor center promoting genuine, militant and anti-imperialist trade unionism. It is genuine because it recognizes the struggle between labor and capital and is faithful to upholding the interests of the working class; militant because it relies on the workers’ collective struggle in defending trade-union and democratic rights; and anti-imperialist because it seeks to end imperialist domination and control over the Philippines.

In particular, KMU aims to protect and promote workers’ right to employment, wage, humane working conditions, and their right to form unions, bargain collectively and strike; and heighten workers’ political awareness and class consciousness through massive education, organizing and mobilization in and out of the workplace.

1 Pebrero 2018 | Workers Resistance Against Tyranny and for Human Rights

Alyansang WRATH Workers' Resistance Against Tyranny and for Human Rights - WRATH, nagsagawa ng kilos protesta sa tanggapan ng DOLE, Intramuros Manila noong February 1, 2018 para sa unang anibersaryo ng sunog sa HTI at "40 days" ng sunog sa NCCC Mall.Nananawagan ang grupo ng hustisya para sa mga biktima ng sunog sa mga pagawaan at ng pagkundena sa mga patakarang anti-manggagawa ng pamahalaan.Ilan sa mga grupong dumalo't nakiisa ay ang KILOS NA Manggagawa AllWorkers Unity BIEN Pilipinas Center for Trade Union and Human Rights (Philippines) Iohsad Phils Federation of Free Workers (FFW) Ycw Courage Pambansang Tanggapan Women WISE 3 Uma Pilipinas National Federation of Sugar Workers Nxpsciwu Mwap @Workers Assistance Center (WAC) Tambisan sa Sining Justice for Kentex Workers(ERRATUM: Rosemarie Magracia sa halip na Rose Marie Gracia, ina ni Ma. Precilla M. Crenshaw, isa sa mga biktima ng sunog sa Kentex.)Share this video and like our page: https://www.facebook.com/maydayPH/

Posted by Mayday Multimedia on Friday, February 2, 2018
Compressed Work Week Bill: Pasado o Palyado?

Kasalukuyang dinidinig pa rin sa Senado ang bill hinggil sa "compressed work week", isang iskema ng pleksibleng paggawa.Anila, pabor daw ito sa ating mga manggagawa dahil mas magiging produktibo kung mas mahaba ang oras ng paggawa kada araw. Dapat ba tayong sumang-ayon dito? Ano ba ang epekto nito sa ating sahod at kalusugan? PANOORIN ang aming video at i-share.I-like ang aming FB page> https://www.facebook.com/maydayPH/

Posted by Mayday Multimedia on Tuesday, November 21, 2017